TRẠI HÈ SONG NGỮ ANH -TRUNG

Chủ đề: Trải nghiệm thế giới điện ảnh giữa trung tâm Sài Gòn - Phim Trường Dành Riêng Cho Bé

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG ĐỘC ĐÁO TRẢI NGHIỆM MÔ PHỎNG ỨNG DỤNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Nếu bạn muốn có những trải nghiệm thú vị khi học ngôn ngữ, hãy đến với LAS nào.