Chữ 好

Cùng LAS tìm hiểu về chữ 好 nhé !

Chữ 安

Hôm nay LAS cùng các bạn sẽ tìm hiểu chữ 安 - một chữ có chữ (bộ) 女 mà LAS đã phân tích trong bài viết trước.

CHỮ 女

Chữ 女 là chữ khi mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Trung thì chúng ta đều đã được học. Vậy có ai biết là chữ 女 được hình thành như thế nào không? Hãy cũng tìm hiểu với LAS nhé!