Thi công hạng mục hoàn thiện

Sử dụng đồng bộ giải pháp là điều kiện lý tưởng, tuy nhiên, vì một số lý do chủ đầu tư không thể sử dụng trọn gói giải pháp được đơn vị thiết kế nhà đề xuất, họ tìm đến các gói giải pháp riêng lẻ thuộc về Thi công hạng mục hoàn thiện.