CHƯƠNG TRÌNH SNAG GOLF VÀ NGOẠI NGỮ LAS CHÍNH THỨC LÊN SÓNG ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP.HCM-HTV VÀ ĐÀI TIẾNG NÓI TP.HCM VOH?

Chơi Golf và Học ngoại ngữ vốn là 2 đường thẳng nhưng LAS đã đưa 2 bộ môn này "về chung một nhà". Chương trình BILINGUAL PLUS GOLF đang là chương trình đang được quan tâm nhất tại LAS và được công nhận là chương trình học ngoại ngữ mới lạ mang tính ứng dụng nhất hiện nay.
Chơi Golf và Học ngoại ngữ vốn là 2 đường thẳng nhưng LAS đã đưa 2 bộ môn này "về chung một nhà". Chương trình BILINGUAL PLUS GOLF đang là chương trình đang được quan tâm nhất tại LAS và được công nhận là chương trình học ngoại ngữ mới lạ mang tính ứng dụng nhất hiện nay.
Cuối năm nay LAS có nhiều chương trình trải nghiệm BILINGUAL PLUS GOLF lắm Ba/Mẹ ơi! Ba/Mẹ để lại thông tin LAS sẽ liên hệ ngay nhé!
_______________________________________
Học viện song ngữ Trung-Anh LAS Academy - Thẩm thấu ngôn ngữ một cách tự nhiên
Hotline: 0899 992 257
Web: lasacademy.vn