TIẾNG TRUNG THIẾU NHI HỌC GÌ?

3 LÍ DO các buổi học thường được LAS thiết kế thành các hoạt động vui chơi hoặc các giờ học nghệ thuật?
1. Thông qua các hoạt động các từ vựng đi vào tiềm thức của trẻ một cách tự nhiên nhất.
 
2. Trẻ không bị gò bó vào phương pháp tiếp thu truyền thống phá bỏ rào cản khi tiếp thu ngoại ngữ mới.
 
3. Khơi dậy tình yêu ngoại ngữ mới.
 
 
-------------------------------------
Học viện LAS - Trường song ngữ Trung-Anh
Language Arts School (LAS) - Thẩm thấu ngôn ngữ theo cách tự nhiên
📞 Hotline: 0902 455 314, 08 9999 2257
🎵 Tik Tok: @languageartschool