(DIY) Trò chơi cánh cửa bất ngờ

Trong trò chơi này ngoài việc cần phải dành một khoảng thời gian để thu thập vật liệu và làm nó thì một khi đã hoàn thành xong, chúng ta có thể không ngừng thay đổi nội dung để có thể học và ôn tập, cũng có thể nâng cao khả năng phối hợp tay và mắt, khả năng nhận biết mặt chữ.

 

(DIY) Trò chơi cánh cửa bất ngờ

Sau khi dùng những gói khăn giấy ướt, chúng ta tận dụng lại những chiếc nắp, thêm một miếng bìa cứng là có biến nó thành trò chơi Cánh cửa bất ngờ rồi đấy

Trong trò chơi này ngoài việc cần phải dành một khoảng thời gian để thu thập vật liệu và làm nó thì một khi đã hoàn thành xong, chúng ta có thể không ngừng thay đổi nội dung để có thể học và ôn tập, cũng có thể nâng cao khả năng phối hợp tay và mắt, khả năng nhận biết mặt chữ.

VIDEO CÁCH LÀM: https://www.youtube.com/watch?v=SST0wJ7IunA

VẬT LIỆU CẦN THIẾT: Bìa cứng, súng bắn keo, nắp của gói khăn giấy ướt, giấy, bút, kéo

CÁCH LÀM:

Bước 1: Dùng súng bắn keo dán những cái nắp lên tấm bìa cứng.

Bước 2: Cắt giấy có hình dạng khớp với hình bên trong chiếc nắp (có thể dùng nhiều giấy ghép lại)

Bước 3: Viết những chữ chúng ta cần học, cân ôn hoặc cần luyện tập lên những miếng giấy đó.

Bước 4: Dán những miếng giấy đó vào bên trong những chiếc nắp là có thể bắt đầu chơi được rồi

CÁCH CHƠI:

Những chữ viết bên trong nắp có thể là chữ Hán, chữ tiếng Anh, những chú âm (đối với chữ phồn thể) hoặc những con số… Khi bạn mở nắp nào thì bạn sẽ phải đọc chữ được viết trong nắp đó lên. Ngoài ra chúng ta có thể thêm “phần bất ngờ” bằng cách viết những nhiệm vụ vào trong, ví dụ như trong video có viết 抱爸爸 (ôm ba)、亲妈妈 (hôn mẹ), 变成小牛 (biến thành con bò) (phải kêu tiêng con bò, bước đi như con bò) sau đó lại tiếp tục chơi.

NGUỒN: https://tw.toybrains.com/blog/diy-sidonie-suprisedoors0101