LỜI KHUYÊN ĐỂ VIẾT MỘT EMAIL KINH DOANH TỐT HƠN

Kỹ năng viết email kinh doanh chỉnh chu và chuyên nghiệp có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu quả công việc. Nâng cao hình ảnh công ty, đạt được những hợp đồng quan trọng, mở rộng và xây dựng các mối quan hệ công việc bền vững.

LỜI KHUYÊN ĐỂ VIẾT MỘT EMAIL KINH DOANH TỐT HƠN
- Tiêu đề email nên rõ ràng và tóm tắt đầy đủ nội dung email
- Sử dụng những câu ngắn và đơn giản
- Chỉ nên sử dụng một chủ đề, một nội dung cho một email
- Thận trọng khi sử dụng các câu đùa, hài hước, nhận xét cá nhân trong email
- Luôn luôn dành thời gian đọc lại và chỉnh sửa nội dung email trước khi gửi
- Không nên phớt lờ từ chữ in hoa, dấu chấm phẩy, chính tả, cách dòng đoạn văn, và những ngữ pháp cơ bản
- Có thể sử dụng phong cách viết email (trang trọng, bán trang trọng, thân mật) mà bạn được nhận để trả lời lại người gửi
- Luôn sử dụng từ ngữ tích cực ! Hãy nhìn những từ ngữ này: năng động, đồng ý, phát triển, nhanh chóng, câu hỏi hay, hữu ích, tham gia với chúng tôi, hỗ trợ lẫn nhau, năng suất, giải quyết, đội nhóm, cùng nhau, công cụ, có ích. Hạn chế sử dụng từ ngữ mang tính tiêu cực: Bận rộn, khủng hoảng, thất bại, quên, khó, tôi không thể, tôi sẽ không, bất khả thi, không bao giờ, ngốc nghếch, lãng phí.
-------------------------
HERE ARE SOME GENERAL TIPS AS A REMINDER FOR WRITING GOOD EMAILS:
- Use a " subject line" that summaries briefly and clearly the content of the message.
- Use short, simple sentences.
- One subject per email is best.
- Be very careful with jokes, irony, personal comments etc.
- Take a moment to review and edit what you have written.
- Don't ignore capital letters, punctuation, spelling, paragraphs, and basic grammar.
- Use the replies you receive to modify your writing to the same person.
- Be positive ! Look at these words: activity, agreed, evolving, fast, good question, helpful, join us, mutual, productive, solve, team, together, tools, useful. Now look at these : busy, crisis, failure, forget it, hard, I can't, I won't, impossible, never, stupid, unavailable, waste.

(Source: Email Business, Paul Emmerson)