NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT CHO ỨNG VIÊN THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0?

Trí tuệ nhân tạo(AI) tự động hóa đang thay đổi cách chúng ta làm việc ngày nay. Các thuật toán&máy móc đang thay thế các công việc lặp đi lặp lại, thủ công. Viện toàn cầu McKinsey báo cáo robot sẽ thay thế 800 triệu việc làm vào năm 2030.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đang thay đổi cách chúng ta làm việc ngày nay. Các thuật toán và máy móc đang thay thế các công việc lặp đi lặp lại, thủ công, khiến nhiều người không có việc làm và các kỹ năng để thành công trong một thị trường lao động công nghệ cao. Viện toàn cầu McKinsey báo cáo robot sẽ thay thế 800 triệu việc làm vào năm 2030.

Chúng ta sẽ cần phải nâng cao những kỹ năng gì nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trong lực lượng lao động cho tương lai?

  • Kỹ năng học tập trau dồi kiến thức suốt đời (Lifelong learning skill). Điều này bắt nguồn từ hệ thống giáo dục trong suốt hàng trăm năm qua, giáo viên ở tất cả các cấp đã sử dụng cách thức truyền thống, truyền tải thông điệp một chiều để giảng dạy các kiến thức từ các môn như Ngoại ngữ, Toán, Khoa học và Lịch sử. Ngày nay, cách tiếp cận đó khiến cho những học viên của chúng ta thất bại trong lực lượng lao động tự động vì chúng không bao giờ có thể cạnh tranh với những cỗ máy ưu việt, và không ngừng nghỉ và có thể liên tục cập nhật các bản cập nhật phần mềm mới.
  • Trọng tâm ngày nay cần tập trung vào các kỹ năng mềm mà máy móc không thể đáp ứng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, giá trị đạo đức và làm việc theo nhóm. Theo các chuyên gia, giáo dục và đào tạo nghề cần được đại tu để tập trung vào các kỹ năng mềm, như trí tuệ cảm xúc và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, các kỹ năng mềm của lực lượng lao động theo rất nhiều đánh giá, thống kê cho thấy có tác động quyết định đến năng suất, hiệu quả và thành công của các công ty trên toàn thế giới. Đồng thời, việc tuyển dụng những nhân viên với các kỹ năng mềm xuất sắc sẽ hạn chế rủi ro của các công ty về thất thoát, giảm doanh thu hay mâu thuẫn gây trở ngại đến năng suất làm việc.
  • Các kỹ năng về các bộ môn của STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics - Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ Thuật và Toán học). Các môn học khoa học cần được tiếp thu theo cách đổi mới sáng tạo và cần nhiều sự chủ động từ phía học viên. Chúng ta cũng cần tập trung vào nhân văn và nghệ thuật để củng cố sự tò mò và sáng tạo của mỗi cá nhân.

Do đó việc lựa chọn để có thể học tập theo một phương cách hoàn toàn mới, trong một môi trường chuyên nghiệp đề cao khía cạnh sáng tạo, chủ động của học viên, đồng thời được cung cấp chìa khóa để phát triển các kỹ năng mềm và kiến thức về các bộ môn của STEAM là cần thiết đối với mỗi cá nhân.

Note:

Susan A.Dean and Julia l.East (2019) Soft skills needed for the 21st – Century workforce

Sheila Kloefkon (2018) Skills employees will need in the future

 

Ngoại Ngữ Nghệ Thuật

Language Arts School

Địa chỉ: 47/3 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6. Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0938 268 602 - 089 999 2257

Email: info@ngoaingunghethuat.vn